Annonce

Den kemiske fabrik

Af Sven Edelfors biokemiker

Tobaksrøg indeholder en masse partikler, og når røgen suges ind, kommer de med ned i lungerne. Partiklerne, der indholder giftige stoffer, har den grimme vane at blive dernede, hvor de kan være kimen til en kræftsygdom.

Selv om røgen bliver pustet ud, sidder der stadig en masse skadelige partikler nede i lungerne.
©Lene Justesen
Cigaretter fungerer som en kemisk fabrik. I det øjeblik tobakken bliver antændt, opstår der skadelige stoffer. Man har målt 4.000-5.000 forskellige stoffer i røgen fra en cigaret. Omkring halvdelen findes naturligt i tobaksbladet, resten dannes under forbrændingen. Den røg, man suger ind, kaldes hovedrøgen, røgen mellem sugene kaldes siderøgen.

Hoved- og siderøg har forskellige kemiske sammensætninger. Under suget stiger temperaturen i glødezonen til cirka 1000 grader, men temperaturen er faldet til cirka 40 grader, når røgen kommer ind i munden.

De kommer ikke ud igen

Den udåndede røg indeholder færre partikler end den indåndede. Det vil sige, at mange af partiklerne bliver siddende i lungerne! Kræftfremkaldende tjærestoffer og nikotin er blandt de stoffer, der klæber til partiklerne. Derfor kan de partikler, som bliver i lungerne og sætter sig fast på lungevæggen, være begyndelsen til en kræftsygdom, eller de kan optages gennem lungevæggen og herefter gøre skade andre steder.

Røg skader ikke-rygere

Tobaksrøg er sundhedsskadelig, uanset om det er hoved- eller siderøg. Rent faktisk indeholder siderøgen mere af de sundhedsskadelige stoffer end hovedrøgen. Men det betyder ikke, at man kan konkludere, at passiv rygning er mere farlig end aktiv rygning.

Det er dog muligt at sammenligne de enkelte stoffer i røgen. Hvis en passiv ryger opholder sig i et tilrøget lokale, er nikotinindholdet i passivrygerens blod lige så højt som nikotinindholdet i en moderat rygers blod. Moderat rygning er cirka 10 cigaretter om dagen.

Fyldt med farlige stoffer

Man kan dele cigaretten ind i zoner, som svarer til forskellige kemiske fabrikker. Hver fabrik har en bestemt temperatur og laver et særligt produkt. Tobaksrøgen består af både en gasfase og en partikelfase.

Gasfasen består af en lang række luftarter og dampe, for eksempel kultveilte, kulilte, ammoniak, vanddamp og nikotin. Gasfasen er usynlig.

Partikelfasen er den synlige røg. Den består af små bitte partikler af uforbrændt tobak. En del stoffer klæber til partiklernes overflade og transporteres på den måde ned i lungerne. Derfor undersøger man også tobaksrøgen løbende for at fastslå, hvilke af de 4.000-5.000 stoffer, der er sundhedsskadelige og hvor meget der er af de enkelte stoffer. Sammensætningen af både gas- og partikelfase afhænger nemlig af hvilke tobakstyper der er anvendt..

Sidst opdateret: 27.07.2004